Ortotopologia vs. moderni

Aapo Heikkilä Linnanmaan kampuksen keskusaulan vanhalla tupakkapaikalla, ohikulkijoiden tavattavissa aina. – Tänään olen miettinyt sitä, miten paljon ortotopologia hyötyi ”hyvinvointivaltion avoimen muodon” arkkitehtuurin ideologiasta. Ja kuinka omaleimaisesti pohjoinen todellisuus ja poikkeusyksilö heijastui siinä, modernin kaupunkisuunnittelun tehdasmaisessa tilassa.

Teos ”Ortotopologi Aapo Heikkilä. Varjotutkija ja tähtiluennoitsija”.

Linnanmaan arkkitehtuurista:
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/taite/vk/vuorinen/hyvinvoi.pdf

http://www.nba.fi/fi/File/1240/muutoksen-kampukset.pdf

Mainokset

Catechism: Poems for Pussy Riot Live tiistaina ja keskiviikkona 20. & 21. marraskuuta

[Edelleenlähetetty viesti:] Dear all,

Thank you for downloading Catechism: Poems for Pussy Riot, our anthology for the detained members of the Russian punk collective. We hope you’re enjoying the collection and would love to hear your thoughts.

Next week, poets across the UK and Ireland will be coming together to mark the nine-month anniversary of Pussy Riot’s performance in Moscow by reading from Catechism. On Tuesday 20 and Wednesday 21 November contributors to the anthology will be holding events in Aberdeen, Cambridge, Dublin, Liverpool, London, Manchester, Nottingham and Oxford to help raise local and national awareness of Pussy Riot’s situation. We hope you’ll be able to join us! For more details of your local event, please click here.

Best wishes,

Cat

Cat Lucas | Writers at Risk Programme Manager | English PEN

Freedom to Write, Freedom to Read

t. 020 7324 2535 | d. 020 7324 2539

cat | www.englishpen.org

Free Word Centre, 60 Farringdon Road, London EC1R 3GA

pen atlas | twitter | facebook | flickr | youtube

Tuvalun aika, tila ja rahat loppuvat, ei internetistäkään löydy lisää.

Etelä-Tyynenmeren pikku Tuvalun saari saa nykyisin miljoona dollaria vuodessa, 10% vuosibudjetistaan, vuoden 1999 standardisointipäätösten seurauksena saamansa internet-domaintunnuksen ”.tv” käyttömaksuista eri puolilta maailmaa.

Pinta-ala 26 km2, asukkaita 12 000. Ylimmillään 5 metriä merenpinnan yläpuolella.

Kymmenesosa Hailuodosta, kymmenen kertaa enemmän asukkaita. Noussut merenpinnan yläpuolelle kymmenesosan siitä mitä Hailuoto (31 m, Hyypänharju). Tuvalussa merenpinta nousee, Hailuodossa laskee.

http://www.globalis.fi/Maat/Tuvalu | http://fi.wikipedia.org/wiki/Tuvalu

Tuvalussa jokaisella perheellä (solonga) on oma tehtävänsä (pologa), joka sen on tehtävä yhteisön hyväksi. Tuvalulla muutaman korttelin välein on maneapa-rakennus, jota käytetään esimerkiksi laulu- ja tanssiharrastuksiin, kortinpelaamiseen ja virallisempiin paikalliskokouksiin. Vaikka perinteinen kulttuuri onkin laajalti säilynyt, Funafuti on länsimaistunut.

Tiivis ja kattava Independentin yleiskatsaus ”Internet domain riches fail to arrive in Tuvalu”.

”With plans for more commercially driven suffixes such as .movie, .film and even .television just around the corner, Tuvalu could soon face tough competition in cyberspace.”

Ensimmäinen miss Tuvalu on Lily-Anne Homasi, 2002 ->

Toivottavasti Tuvalu kiinnostaa!

Hailuodossakin on joka solongalla pologa.

TALVIVAARA USKOO: On aina kesä keskimääräinen?

Pari näkökulmaa siihen, mistä käsillä olevaan katastrofiin on tultu.

#1: Uusi Tj Natunen Talvivaarasta esittäytyy itse keväällä (Kauppalehti ekstra 16.4.2012): ”Luottamuksen palauttaminen Talvivaaraan mahdollista”
http://www.digipaper.fi/extra/88492/index.php?pgnumb=8

#2: Kaksi viikkoa ennen jätevuotoa kaivosyhtiö antoi 19.10.2012 lisäselvityksiä aluevalvontavirastolle. Talvivaaran antamassa täydennyksessä kiinnittää huomiota kaksi asiaa: 1) Sademääriin varautuminen on mitä ilmeisimmin tehty – tai ainakin vaikeuksia nyt niin selitellään – 30 vuoden KESKIMÄÄRÄISEEN sademäärään vertaamalla. Torjuttavien uhkien vakavuuden takia varautumisen olisi pitänyt perustua todellisiin säätiloihin eikä noin pitkän ajan laskennallisiin keskiarvoihin. Todellisen vaihteluvälin huomioiminen puuttuu perustelusta kokonaan. Tilastomatemaattisesti oikein, mutta populistisen yksioikoista ja mahdollisesti harhaanjohtavaa. Samalla perusteella meidän kaikkien kuukausitulojen pitäisi olla 3000 euroa. Ei sekään toteudu todellisessa elämässä. 2) Lokakuun täydennysselvityksessä aluevalvontavirastolle ilmoitetut kipsisakka-altaan mittaustulokset ovat puolen vuoden takaa, huhtikuun alusta. Muita mittaustuloksia tässä lokakuussa annetussa täydennysselvityksessä on mm. syyskuulta (avaa pdf, yhteensä 6 sivua):

Pimentoon jää tieto siitä, miten alueella todellisuudessa sataa ja mikä oli kipsisakka-altaan tila syksyllä.

Ei oo vuodet veljeksiä, tiesi vanha kansakin.

#3: Keskustelua Kauppalehden netissä, mielenkiintoista näkökulmaa sieltäkin: http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?messageID=5488026

Muuten totean, että jos haluaa Talvivaarasta uutisia, niin tietolähteenä heidän oma Paikanpaalla.fi-bloginsa häviää Kainuun Sanomien toimitukselle nolla kuusi. Blogissa keskiössä tuntuu olevan tulevaisuus, ei nykyisyys. Blogissa viestintä vastaa itse itseltään kysymiinsä vakiokysymyksiin eikä viikonloppuna ”paikan päällä” ole ”ketään”. ”Viettäkää siis rentouttava viikonloppu. Meillä ei ole kahteen ja puoleen päivään tiedotettavaa, tiedämme sen. Kaikki on hyvin!” Törkeän piittaamatonta toimintaa, edelleen. Tilanteen tietäen olen ehkä kiitollinen siitä etten ole savolainen.

#4: Tämä oli aluevalvontaviraston alkuperäinen kysymys:

”Yksityiskohtainen selvitys kaivosalueelle eri kohteisiin kesän 2012 runsaiden sateiden vuoksi varastoidun veden määrästä ja laadusta (ml. ainemäärät) erityisesti kipsisakka altaan ja Kuusilammen avo-louhoksen osalta sekä varastoitujen vesien vaikutuksesta kaivoksen toimintaan, vesitaseeseen, veden käsittelyyn ja jätevesipäästöihin vuosina 2012–2014. Selvityksestä tulee käydä havainnollisesti ilmi, miten sateinen kesä 2012 on vaikuttanut vesien käsittelykapasiteetin riittävyyteen ja muuttanut vesien hallinta-, käsittely- ja johtamissuunnitelmia lupahakemuksessa esitettyyn nähden.” (avaa pfd, 2 sivua)

Uraanimömmö on jo luonnossa: lisäkysymyksiä

Lainaus Kainuun Sanomen kommenteista:

Lupaehtojen mukaan kaikki jätevedet pitää olla "kalvotetuilla" alueilla. Nyt yksi kipsisakka-altaan lohko on lähes tyhjentynyt altaan lähiympäristöön ja tilapäisesti rakennetuilla maavalleilla on pyrittty estämään myrkyllisen jäteveden pääsy vesistöön.

Altaan alle ja ympäristöön on päässyt satoja tuhansia kuutioita myrkyllisiä vesiä, jotka parhaillaan imeytyvät maaperän läpi pohjavesiin.

Onko niin, että vain ja ainoastaan tämä yksi kipsisakka-altaan lohko on rakennettu huonosti?

Onko niin, etää tämän (huonosti rakennetun) kipsisakka-altaan pohja tuli kuntoon vuorivillapaikkauksella, eikä koko allasta tarvitse tyhjentää ja allasta poistaa käytöstä?

Onko niin, että nyt rakennetut "varoaltaat" saavat jäädä myrkkyvettä täynnä olevaan ja suotautumaan pohjavesiin?

Onko niin, että kaivoksen muu vesienhallinta on kunnossa?

Lähde: http://www.kainuunsanomat.fi/Kainuu/1194776622653/artikkeli/talvivaaran+vuoto+tyrehtynyt.html

Kohudosentin lähteet läheltä?

Bäckmanin väitöskirjan lähteistä (7.11.2012, MTV3: 45 minuuttia-ohjelma, n. 10 min.)

http://www.katsomo.fi/?progId=151868&itemId=57219

 

http://www.mv.helsinki.fi/home/jproos/backman.htm

  • ”Väitöskirjan pääväite oli, että Suomessa on liioiteltu Venäjän rikollisuutta.”
  • ”Bäckman myöntää, että Venäjällä tehtiin paljon palkkamurhia mutta niiden tilaajat olivat väitöskirjan mukaan tavallisia ihmisiä jotka tavoittelivat asuntoja tai halusivat päästä puolisostaan eroon, siis eräänlainen perheväkivallan venäläinen muoto, ja tilausmurhat ovat kaiken lisäksi median aikaansaamia.”
  • ”Bäckmanin väitöskirja hyväksyttiin vastaväittäjä Markku Kivisen ehdotuksesta korkealla arvosanalla, huolimatta siitä, että sen eräät tosiasiaväittämät olivat erittäin kyseenalaisia, minkä vastaväittäjä itse totesi.”

 

Olen samaa mieltä Jeja-Pekka Roosin kanssa: Kuka enää voi suhtautua myönteisesti Venäjään, kun sillä on tällaisia tukijoita?