Siunattu teknologia? (Artikkeli lehden Le Monde Diplomatique suomenkielisestä painoksesta)

”Keinovalikoimaan ovat kuuluneet vapaasti laukkaava inflaatio ja julkisen velan kasvattaminen. Lopulta yksityistä sektoria vaivihkaa rohkaistiin antamaan halpaa lainaa yksittäisille kotitalouksille. Seurannut vyönkiristysohjelma on pelkkä moralistinen reaktio, joka rankaisee tavallisia kansalaisia heidän tekemättömistä synneistään.”

http://mondediplo.fi/digi/lehti/4-2014/artikkeli/siunattu-teknologia/#.VjDYDSuHhH8